Visualizza i film con almeno voti espressi


Nr.
Titolo
Regia
Voto
N. voti
1
Kurosawa Akira
9.06
107
2
Mizoguchi Kenji
9.02
52
3
Mizoguchi Kenji
8.94
66
4
Edward Yang
8.93
16
5
Kim Ki-duk
8.92
257
6
Satyajit Ray
8.90
15
7
Wu Yonggang
8.89
19
8
Zhang Yimou
8.86
69
9
Park Chan-Wook
8.83
269
10
Mizoguchi Kenji
8.81
44
11
Mizoguchi Kenji
8.79
46
12
Kinoshita Keisuke
8.70
27
13
Kihachiro Kawamoto
8.69
13
14
Satyajit Ray
8.65
26
15
Naruse Mikio
8.62
20
16
Mizoguchi Kenji
8.61
21
17
Terayama Shuji
8.61
34
18
Wong Kar-Wai
8.57
142
19
Kinoshita Keisuke
8.57
21
20
Naruse Mikio
8.54
12
21
Koreeda Hirokazu
8.53
127
22
Mishima Yukio
8.51
28
23
Kim Ki-duk
8.50
156
24
Wong Kar-wai
8.47
68
25
Mizoguchi Kenji
8.45
24
26
Matsumoto Toshio
8.45
60
27
Yamanaka Sadao
8.44
19
28
Im Kwon-taek
8.43
38
29
Oshii Mamoru
8.42
20
30
Ann Hui
8.40
30
31
Bong Joon-ho
8.39
139
32
Masumura Yasuzo
8.39
38
33
Matsumoto Toshio
8.38
9
34
Oguri Khei
8.38
25
35
Stanley Kwan
8.36
19
36
Lee Chang-dong
8.35
85
37
King Hu
8.34
56
38
Teshigahara Hiroshi
8.34
46
39
Hou Hsiao-hsien
8.33
27
40
Naruse Mikio
8.33
12
41
Johnnie To
8.32
120
42
Tian Zhuangzhuang
8.31
16
43
Kim Ki-duk
8.30
140
44
Tsai Ming-Liang
8.30
31
45
Bong Joon-ho
8.30
80
46
Kitano Takeshi
8.30
92
47
Ozu Yasujiro
8.30
33
48
Masaki Mori
8.29
22
49
Kobayashi Masaki
8.29
22
50
Shind Kaneto
8.28
33

Visitatori on line:
©AW Portal by o3fro | Script execution time: 0.0301 sec.
Visite: